נועל לתריסי גלילה חשמלי

נועל לתריסי גלילה חשמלי

להטלוק נועל לתריס גלילה.
נעילת תריס חשמלי על ידי בריח עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך למנוע ולתריס.

תפריט נגישות